Waarom crowdfunding bijdraagt aan de verkoopresultaten van je boek - Boekschrijven.nl

Veel zelfpublicerende auteurs komen voor de vraag te staan hoe zij hun boek gaan financieren. Crowdfunding is een prima mogelijkheid. Crowdfunding is om drie redenen interessant.

De eerste reden
De eerste is wat mij betreft ‘Inspiratie’. Als je een goed crowdfundplatform bezoekt, spat het enthousiasme en de motivatie bij de ‘vragers’ er vanaf. De meeste crowdfunders ontpoppen zich als ware ondernemers: geen zee te hoog, geen brug te ver. Dat vind ik zeer inspirerend. Het feit dat je 200% gaat voor bijvoorbeeld het uitgeven van een boek, het openen van een winkel of het starten van een bedrijf, vind ik al een medaille waard. En dit zijn de mensen en de auteurs die het gaan redden: zoveel ondernemerschap laat zich op lange termijn niet onbeloond.

Dus: als je geïnspireerd wilt worden en wilt weten hoe je ondernemerschap verbindt aan het verwezenlijken van misschien wel een grote droom: ga crowdfunden en laaf je aan de mooie voorbeelden van auteurs die je voorgegaan zijn.

De tweede reden
Ten tweede is crowdfunding interessant vanwege de financiën. Heb je onvoldoende fondsen om je boek professioneel uit te geven? Dan is crowdfunding misschien wel de oplossing.
Hoe je het ook wendt of keert: een professioneel uitgegeven boek verkoopt nou eenmaal beter dan een met alle goede bedoelingen, zelf in elkaar geknutseld boek. NBD Biblion (de organisatie die bibliotheekboeken inkoopt voor alle bibliotheken in Nederland) koopt bijvoorbeeld alleen maar boeken in die aan een bepaalde kwaliteitsnorm voldoen. Veel zelfgepubliceerde boeken voldoen niet aan die norm.

De derde en de aller-, allerbelangrijkste reden
En ten derde, en misschien wel de belangrijkste reden: crowdfunding draagt bij aan het bouwen van een stevig auteursplatform in de meest brede zin van het woord.
En hoe groter je platform, des te meer boeken je verkoopt, hoe meer mensen het lezen, hoe meer fans je krijgt waardoor het schrijven van boeken leuk blijft op de lange termijn. Want een boek schrijven doe je omdat je wilt dat het gelezen wordt.

Door je boek via een crowdfundingplatform te financieren, kom je in contact met potentiële kopers/lezers van je boek die je anders niet tegengekomen zou zijn.
Je boort als het ware een heel nieuw reservoir van nieuwe fans en kopers van je boek aan.

Ik spreek regelmatig auteurs die met voorintekening hun boek financieren. Het is natuurlijk heel mooi dat ze een kring van vrienden, familie en fans om zich heen hebben die het leuk vinden om het boek alvast te kopen en te betalen waardoor de auteur de kosten voor een deel, of soms helemaal, nog voordat het boek verschijnt, gedekt heeft.

En toch is er wat voor te zeggen om in plaats daarvan, de financiering van je boek via een crowdfundingplatform te laten verlopen. Als je je crowdfundingcampagne goed opzet kun je een grote groep nieuwe potentiele fans aanboren.

Familie, vrienden en bestaande lezers, zijn al je fans. Die zijn al bij je aangehaakt. En die hoef je niet meer te overtuigen om je boek te kopen. Ze hebben misschien al wat van je gelezen, kennen je schrijfstijl en kennen jou, de auteur.
Zij zijn direct aan jou gelinked en zullen je boek kopen als het eenmaal verschenen is.
Als je wilt dat veel mensen je boek lezen, zul je in vijvers vol potentiele lezers moeten vissen waar je nog nooit eerder in gevist hebt. En dat zijn crowdfundingplatforms dus ook: een uitgelezen plek om nieuwe vrienden te vinden, potentiele lezers van je boek aan je te binden en nieuwe liefdevolle relaties te starten met fans in wording en daardoor een boost te geven aan je auteursplatform.

Wat kun je zoal crowdfunden?
Eigenlijk alles:
– redactie
– correctie
– vormgeving
– drukken
– de crowdfunding actie zelf
– de hulp die je eventueel nodig hebt om een succesvolle crowdfundingactie op te zetten

Wil je weten of het crowdfunden van je boek ook voor jou een goed idee is?
Op 14 maart geef ik een gratis webinar: ‘Succesvol je boek crowdfunden met het juiste platform’.
Allerlei praktische vragen worden behandeld door Alfred van Muiden, specialist op het gebied van bedrijfsfinancieringen en specialist op het gebied van crowdfunding.
Als je je aanmeldt en je kunt toch niet kijken, dan krijg je de terugkijk link toegestuurd.
Hier kun je je aanmelden >>

The following two tabs change content below.
De enige coach in Nederland voor auteurs van fictie en non fictie die zelf al 21 jaar ondernemer is én zelf 11 boeken heeft gepubliceerd, waaronder een aantal bestsellers en eversellers.