Een titel voor je boek - Boekschrijven.nl

Soms weet je al een titel voor je aan je boek begint. Dat is heel fijn want daarmee weet je waar je boek in de kern over moet gaan. Het geeft je richting bij het schrijven. Maar wat doe je als je geen goede titel kunt bedenken? Zijn er regels voor een goede titel? En is er een manier om op een goede titel te komen?

Werktitel

Voor de schrijver heeft de titel een andere functie dan voor de lezer. Voor de schrijver fungeert hij als een richtpunt. De titel herinnert hem eraan niet teveel af te wijken van zijn onderwerp, of als een van de bij-personages teveel ruimte inneemt in het verhaal.

Je eerste titel werkt als een leidraad voor je eerste versie en wordt om die reden ook wel de werktitel genoemd. Het geeft dan niet als je boek tijdens het schrijven toch een andere kant op gaat. En dat als gevolg daarvan de titel weer verandert.

Twijfel zorgt ervoor dat je niet begint. Kan ik het wel? Voeg ik wel iets toe? In stap 1 van onze schrijfcursus laten we precies zien hoe het schrijfproces werkt en hoe je ondanks twijfels toch begint én blijft schrijven. Ga voor maar €9,95 direct aan de slag! Klik hier voor meer informatie >>

Titel achteraf

Andere boeken geven hun verhaallijn pas prijs tijdens het schrijfproces. Het is of je je boek stukje bij beetje uit een veel te groot blok steen moet hakken. En naarmate je boek vorm krijgt verandert dan ook de titel. Je moet hem als het ware uit het geheel van je tekst naar boven halen. Soms lukt dat pas als je boek af is.

Samenvatten

Ik ben nu al vijfentwintig jaar bezig met mijn roman en in die tijd is de titel zeker tien keer veranderd. Tijdens dat proces heb ik gemerkt dat het helpt als je je verhaal samen probeert te vatten. Een beetje zoals je op school bij Nederlands hebt geleerd om een alinea samen te vatten in een zin. Of zoals een journalist een gebeurtenis samenvat in een kop. In de film ‘The Shipping news’ krijgt aankomend journalist Quoyle les van zijn oudere collega. Ze lopen door de haven en zijn mentor wijst verschillende taferelen aan en vraagt hem een passende kop te bedenken. Een kop die samenvat wat daar gebeurt en die pakkend is. Datzelfde moet jij doen, alleen nu voor een heel verhaal.

Vogelperspectief

Om de kern van je verhaal samen te kunnen vatten moet je er van een afstand naar kunnen kijken. Er als het ware als een vogel overheen kunnen vliegen. En daarvoor moet je al een beeld of een idee hebben van het geheel. Je kunt ervoor kiezen de ontwikkelingslijn samen te vatten in een zin, zoals bijvoorbeeld in ‘Hoe ik per ongeluk een boek schreef.’ Je kunt ook de achterliggende betekenis of moraal verwoorden in een uitspraak of gezegde, zoals in ‘Zolang er leven is’ naar het gezegde ‘zolang er leven is is er hoop’. Of je noemt je boek gewoon naar de hoofdpersoon of het ding dat een centrale rol speelt in het verhaal, zoals in ‘Stoner’ of ‘Het puttertje’.

Een overkoepelend beeld

Je kunt er ook voor kiezen om dat ene terloopse detail uit je verhaal te lichten dat in miniatuur de betekenis weerspiegelt van het grote geheel. Ik noem dat het overkoepelend beeld. In ‘Laat de groet wereld draaien’ beschrijft Colum McCan halverwege zijn boek hoe het zwerfafval van de stad door de lucht warrelt. Aan dat beeld besteedt hij bijna een halve pagina. Het beeld valt op want het is een treffend beeld en ook origineel, waardoor het extra betekenis krijgt. En als je het boek uit hebt begrijp je dat het staat voor de strekking van zijn verhaal. De wereld draait en de mensen waaien in haar luchtstroom mee. Net als de plastic zakken tussen de gebouwen.

De titel zit er al in

Een goede titel is niet iets wat je op je verhaal plakt. Het is al aanwezig in je verhaal. Een manier om je titel te ontdekken is om de beelden die in je verhaal voorkomen eens goed onder de loep te nemen. Misschien zijn er beelden waar je een extra alinea hebt gewijd, een beeld dat cruciaal lijkt voor je verhaal. Of het beeld dat herhaaldelijk opduikt tijdens het schrijven aan je verhaal.

Je gevoel telt mee

Zo’n beeld vat de betekenis samen van je verhaal. Het kan je vertellen wat jij nog niet wist. Wat de onderliggende betekenis is van je verhaal. Of waar het je om te doen was bij het schrijven van dit verhaal. Zonder dat je het wist. Het is niet zozeer iets wat je kunt beredeneren, maar meer een gevoel dat in dat ene beeld of dat ene zinnetje meerdere dingen samenkomen. Laat dus ook je gevoel meespreken bij de keuze van je titel.

Twijfel zorgt ervoor dat je niet begint. Kan ik het wel? Voeg ik wel iets toe? In stap 1 van onze schrijfcursus laten we precies zien hoe het schrijfproces werkt en hoe je ondanks twijfels toch begint én blijft schrijven. Ga voor maar €9,95 direct aan de slag! Klik hier voor meer informatie >>

The following two tabs change content below.

Inez Risseeuw

Ik herinner me de eerste keer dat ik echt schreef. De juf had echte inkt in de potjes in onze tafels gegoten. Uit een grote half doorzichtige fles. Het rook een beetje naar zoete medicijnen.

Laatste berichten van Inez Risseeuw (toon alles)