Algemene voorwaarden Events - Boekschrijven.nl

Algemene voorwaarden Events

ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES

De volgende condities gelden voor zowel verkoop van als voor deelnemers aan events van Boekschrijven.nl:

Er worden geen tickets gerestitueerd behalve als dit door de wet wordt voorgeschreven of anders wordt gespecificeerd door de verkoper. Als een terugbetaling plaatsvindt, dan mag Boekschrijven.nl, een deel van de berekende fee inhouden tot zover de wet dit toestaat. Verzoeken tot restitutie kunnen worden ingediend via e-mail door te mailen naar redactie@boekschrijven.nl. Een fee van €50 wordt berekend voor alle restituties.

Boekschrijven.nl behoudt het recht om schrijvers/sprekers toe te voegen, terug te trekken, te herschikken of te vervangen en/of geadverteerde programma’s, prijzen, lokaties, stoelindeling en bezoekerscapaciteit aan te passen.

Boekschrijven.nl behoudt het recht om een fee te berekenen voor het vervangen van tickets. Boekschrijven.nl behoudt het recht om tickets zonder placering (vrije stoelindeling) niet te vervangen.

Boekschrijven.nl behoudt het recht om toegang tot een event te weigeren onderhevig aan de voorwaarden van de verkoper en de voorwaarden van de lokatie, waarvan kopieën op aanvraag door Boekschrijven.nl worden verstrekt. Late aankomst kan resulteren in het niet toelaten tot de presentatie tot zich een geschikt moment of pauze aandient.

Camera’s, audio- en video opname apparatuur zijn niet toegestaan. Boekschrijven.nl behoudt alle multimedia rechten, inclusief uitzending van ieder event.

Toegang kan worden geweigerd indien tickets zijn beschadigd, of op welke manier dan ook onleesbaar zijn geworden, of niet via Boekschrijven.nl zijn aangekocht.

Tickets mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekschrijven.nl, niet worden doorverkocht of aangeboden als herverkoop (inclusief via online biedings websites) of gebruikt worden als advertentie, promotie of ander commercieel doel (inclusief wedstrijden en handelspromoties) of om de vraag voor andere goederen te doen stijgen, hetzij door de orignele koper of de daaropvolgende toonder. Indien een ticket is verkocht of gebruikt in strijd met deze condities, dan kan het ticket worden geannuleerd zonder restitutie waarbij de toonder van het ticket toegang kan worden geweigerd.

U moet voldoende tijd toestaan voor het collecteren of leveren van tickets.

Daar waar van toepassing moet een geschikt en geldig identificatiebewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) op een event kunnen worden overlegd met de organisatie.

Woord van waarschuwing: de her- en of doorverkoop van tickets is in bepaalde gevallen onderhevig aan wetgeving en kan resulteren in criminele vervolging.

Versie: 3 juli 2014