Disclaimer - Boekschrijven.nl

Disclaimer

Disclamer en beperking van aansprakelijkheid
DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE WORDT AANGEBODEN DOOR Boekschrijven.nlOP EEN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJST Boekschrijven.nl ALLE GARANTIES AF.

ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE GEEFT Boekschrijven.nl GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET OP: (I) DE WERKING VAN DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE, OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DAARVAN; (II) DAT DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE ZAL WORDEN ONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS; (III) DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF DE BIJWERKING VAN ALLE INFORMATIE, INHOUD, SERVICE OF HANDELSWAREN VIA DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE; OF (IV) DAT DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE, HAAR SERVERS OF NAMENS BOEKSCHRIJVEN.NL VERZONDEN E-MAIL VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJK COMPONENTEN.

Boekschrijven.nl GEEFT GEEN GARANTIE OP DE CONTINUE, ONDERBROKEN OF BEVEILIGDE TOEGANG VAN DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE OF ENIGE DAARAAN VERWANTE DIENSTEN. DE WERKING VAN DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE KAN WORDEN VERSTOORD DOOR TALLOZE FACTOREN DIE BUITEN DE CONTROLE EN OF VERANTWOORDELIJKHEID VAN Boekschrijven.nl VALLEN.

IN GEEN GEVAL ZAL Boekschrijven.nl AANSPRAKELIJK  KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERTROUWEN VAN EEN GEBRUIKER IN ENIGE INFORMATIE VERKREGEN VIA DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE OF GELIEERDE WEBSITES OF DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN VERGISSINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAILFOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN OF VERTRAGINGEN IN DE OPERATIE VAN UITZENDINGEN OF ENIGE STORING IN DE WERKING DIE WEL OF NIET KOMT DOOR COMMUNICATIESTOORNISSEN, DIEFSTAL, VERNIELING, OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE ‘RECORDS/BESTANDEN’ VAN DE PROGRAMMA’S OF DIENSTEN VAN DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE. DE GEBRUIKER ERKENT DAT DEZE PARAGRAAF GELDT VOOR ALLE CONTENT, MERCHANDISE EN BESCHIKBARE DIENSTEN VIA DE BOEKSCHRIJVEN.NL WEBSITE OF GELIEERDE WEBSITES.